Browse By

Price of Gas

Et videonotat fra en bilrejse gennem tolv amerikanske stater på jagt efter sammenhængen mellem benzinpriser og frihed! Er prisen på benzin virkelig synonym med prisen på frihed? Sådan kunne det virke. Efter europæisk målestok er brændstof stadig billigt i USA. Men den seneste tids prisstigninger synes at true dét, der af mange amerikanere opfattes som et af fundamenterne i deres samfund: billig transport. Undervejs møder instruktøren bilister, bilelskere, tankpassere, krigsveteraner, pensionerede lastbilchauffører, landmænd, cowboys, mekanikere, rednecks … samt ikke at forglemme en repræsentant for Christian Motorcycle Association. Altsammen i et forsøg på at besvare spørgsmålet: Hvem har magten i Guds eget land – regeringen, befolkningen eller olieselskaberne? På rejsen kaster filmen sideblikke til de spektakulære landskaber. Den besøger steder som Cadillac Ranch i Amarillo, Texas, og Car Henge i Alliance, Nebraska. Den berører lettere temaer som ungdomsminder om den første bil og fascinationen af at sidde bag et rat. Og den dvæler en stund ved den næsten mennesketomme by Ismay i det østlige Montana, før den slutter i et mere dystert toneleje i det militante klima i Noxon i det vestlige Montana.

Optaget i: Californien, Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington og Wyoming, juni-juli 2000.

English:

A video notebook from a road trip through twelve American states, in search of connections between gas prices and freedom! Is the price of gas really the price of freedom? It could seem so. By European standard gas prices in North America are still low. But recent increasements in oil prices have shaken what is by many Americans considered to be one of the foundations of their society: cheap transportation. On the road the filmmaker meets drivers, car lovers, gas station managers, customers, war veterans, retired truck drivers, farmers, cowboys, mechanics, rednecks … not to forget a member of Christian Motorcycle Association. All in an effort to answer the question: Who is ruling America – the government, the people, or the oil companies? Along the route the film side-tracks to the impressive landscapes. It visits sites like the Cadillac Ranch in Amarillo, Texas, and Car Henge in Alliance, Nebraska. It touches upon lighter issues as youthful memories of first cars and love for driving. And it dwells for a moment in the almost deserted Ismay in Eastern Montana before ending on a more harsh note in the radical community of Noxon in Western Montana.

Recorded in: California, Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington and Wyoming, June-July 2000.

Lars Movin
Danmark, 2000, 28 min.